Usługi w zakresie:

Oferuję usługi w zakresie:

1. Prawa cywilnego, w tym m. in.:

- ochrony dóbr osobistych;
- dochodzenia wierzytelności;
- stwierdzenia nabycia spadku;
- działu spadku;
- zniesienia współwłasności;
- ochrony prawa własności.


2. Prawa pracy, w tym m. in.:

- przygotowywania odwołań do Sądu;


3. Prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m. in.

- przygotowywania odwołań od decyzji ZUS.


4. Prawa karnego i prawa wykroczeniowego;


5. Prawa administracyjnego, w tym m. in.:

- reprezentacji w procesie budowlanym;


6. Prawa rodzinnego, w tym m. in.

- rozwodów;
- alimentów;
- ustalenia kontaktów z dzieckiem;


7. Prawa podatkowego;


8. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism oraz reprezentowanie przed Sądami, urzędami i innymi podmiotami np.: pracodawcą, wierzycielem, Komornikiem.

 

Radca Prawny

Copyright: Adam Kostecki ArtLight 2015